facebook

google

twitter

rss

Saopštenje: Redovna godišnja Skupština akcionara "Napredak" AD Kotor, 30.06.2015.

Dana 30.06. 2015. održana je redovna skupština akcionara „Napredak“ A.D. Kotor.

Saopštenje nakon redovne sjednice Skupštine akcionara